Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Υπόγειοι κάδοι
Τροχήλατοι κάδοι
Καλάθια απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Κάδοι απορριμμάτων

Για την αποθήκευση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, η EcoSynergy προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων :


- Πρωτοποριακό σύστημα υπόγειων / βυθιζόμενων κάδων που προσφέρουν την βέλτιστη εναρμόνιση στο αστικό περιβάλλον αλλά και εύκολη και οικονομική αποκομιδή.

- Σύστημα κλασσικών τροχήλατων κάδων σε διάφορες χωρητικότητες.

- Σειρά καλαίσθητων καλαθιών απορριμμάτων σε διάφορα σχέδια.

    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap