Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Υπόγειοι κάδοι
Τροχήλατοι κάδοι
Καλάθια απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Κάδοι απορριμμάτων - Τροχήλατοι κάδοι

Η EcoSynergy εμπορεύεται μια σειρά τυποποιημένων τροχήλατων κάδων για την μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων (από 120 έως 1100 lt) οι οποίοι συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 840.

Πλαστικοί Δίτροχοι

Περισσότερα >>
Πλαστικοί Τετράτροχοι
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap