Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Υπόγειοι κάδοι
Απορριμματοφόρα
Αποκομιδή
Τροχήλατοι κάδοι
Καλάθια απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Κάδοι απορριμμάτων - Υπόγειοι κάδοι - Αποκομιδή

Με το ξεκλείδωμα της κλειδαριάς συγκράτησης η πλατφόρμα πεζοδρόμου ανοίγει χάριν στη δράση των 2 πνευματικών αποσβεστήρων. Ο εργάτης προσαρμόζει τον γάντζο του γερανού στο άγκιστρο ανάρτησης του κάδου και κατόπιν ανυψώνει τον κάδο βγάζοντας τον εκτός του υπόγειου περιβλήματος. Κατόπιν, με τη κίνηση του γερανού προσαρμόζει τους πλευρικούς πείρους του κάδου στους αντίστοιχους βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου, ελευθερώνει το άγκιστρο ανάρτησης του κάδου και ενεργοποιεί τη κίνηση ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού ώστε να αδειάσει ο κάδος μέσα στη χοάνη.               

Επειδή ο κάδος είναι στεγανός, τυχόν στραγγίσματα αδειάζουν μαζί με τα απορρίμματα μέσα στη χοάνη του απορριμματοφόρου.

Με την εκκένωση του κάδου προσαρμόζει εκ νέου τον γάντζο του γερανού στο άγκιστρο ανάρτησης του κάδου και μετακινεί τον κάδο μέσω του γερανού και τον επανατοποθετεί μέσα στο υπόγειο περίβλημα. Για το κλείσιμο της πλατφόρμας πεζοδρόμου, ο εργάτης υποβοηθά τη πλατφόρμα στη πρώτη φάση της κίνησης, κατόπιν η πλατφόρμα συνεχίζει τη κίνηση αυτόματα μέχρι να φθάσει σε ημίκλειστη θέση. Πατώντας πάνω στη πλατφόρμα και με το ίδιο βάρος του, ο εργάτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κλεισίματος χρησιμοποιώντας το κλειδί, κλειδώνοντας τον μηχανισμό.

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται με την απασχόληση ενός εργάτη. Μέσος χρόνος αποκομιδής : 1,5-2 λεπτά.

Αποκομιδή
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap