Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Υπόγειοι κάδοι
Απορριμματοφόρα
Αποκομιδή
Τροχήλατοι κάδοι
Καλάθια απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Κάδοι απορριμμάτων - Υπόγειοι κάδοι - Απορριμματοφόρα

Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται με τα υπάρχοντα κλασσικού τύπου διαξονικά ή τριαξονικά απορριμματοφόρα τύπου πρέσας με την εγκατάσταση στην οροφή της κιβωτάμαξας ενός υδραυλικού γερανού τύπου «παπαγάλου» με απλό γάντζο που χρησιμεύει στην εξαγωγή του κάδου από το τσιμεντένιο περίβλημα και την προσαρμογή του στον ανυψωτικό μηχανισμό (τοποθέτηση των πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού μηχανισμού) ώστε να εξασφαλισθεί η ανατροπή του μέσα στην χοάνη του απορριμματοφόρου.
Ο δε υδραυλικός γερανός είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων με ανυψωτική ικανότητα που κυμαίνεται από 3,5 έως 6,5 τονόμετρα περίπου και βάρους 750 kg περίπου, που έχει ως αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται σημαντικά το εκμεταλλεύσιμο ωφέλιμο φορτίο του απορριμματοφόρου.

Απορριμματοφόρο
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap