Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Δεξαμενές πυρόσβεσης

Χωρητικότητας 10m³, μπορούν να αποθηκεύουν νερό για την τροφοδοσία πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή για την άρδευση χώρων πρασίνου. Η μεγάλη τους ευστάθεια  επιτρέπει την τοποθέτηση τους σε ανώμαλα εδάφη, σε δασικές εκτάσεις, κλπ.

Κυλινδρικού σχήματος, κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα ST 37 πάχους 4 mm.
Δύο ενισχυμένες μεταλλικές βάσεις εξασφαλίζουν την έδραση επί του εδάφους.
Μία βάνα  3” με ταχυσύνδεσμο STORZ για προσαρμογή σωλήνων πυροσβεστικού τύπου και μία βάνα  2” για σύνδεση σωλήνων ποτίσματος.
Η πλήρωση γίνεται μέσω ανθρωποθυρίδας 400 mm που καλύπτεται με ταχυασφαλιζόμενο καπάκι.
Η οροφή διαθέτει εξαεριστική διάταξη και ισχυρά άγκιστρα για την ανύψωση της δεξαμενής με γερανό.
Αντιδιαβρωτική προστασία με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής των εξωτερικών επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος ολικό :               3550 mm
Διάμετρος κυλίνδρου :    1930 mm
Καθαρό βάρος :             1050 kg

Δεξαμενές πυρόσβεσης
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap