Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Βυτιοφόρα

Υδροφόρο όχημα επί πλαισίου μικτού φορτίου 19 tn με δεξαμενή νερού χωρ. 10m³ με πλήρως συγκροτημένο σύστημα αντλιών που παίρνει κίνηση μέσω του PTO. Προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων : επεμβάσεις πυρόσβεσης, πότισμα δέντρων & παρτεριών, πλύση & κατάβρεξη οδοστρώματος, καθώς και εργασίες καθαρισμού με υψηλή πίεση νερού.

Σύστημα πυρόσβεσης
- Αντλία πυρόσβεσης παροχής έως 600lt/min με πίεση έως 12 bar.
- Κανόνι πυρόσβεσης με δυνατότητα περιστροφής 360º κατά οριζόντιο και από 30-90º κατά την κατακόρυφο με 20m βεληνεκές εκτόξευσης ύδατος.
- Τυλικτήρας με πυροσβεστική μάνικα 20m με ρυθμιζόμενο αυλό πυρόσβεσης.

Σύστημα υψηλής πίεσης νερού
- Αντλία υψηλής πίεσης παροχής έως 62lt/min με πίεση έως 150 bar.
- Κανόνι πυρόσβεσης με δυνατότητα περιστροφής 360º κατά οριζόντιο και από 30-90º κατά την κατακόρυφο με 20m βεληνεκές εκτόξευσης ύδατος.
- Τυλικτήρας αυτόματης περιέλιξης με σωλήνα υψηλής πίεσης 15m & πιστολέτο για την πλύση τοίχων, πεζοδρομίων, οχημάτων, κλπ.

Σύστημα πλύσης οδοστρώματος
- Αντλία χαμηλής πίεσης παροχής έως 332lt/min με πίεση έως 8,5 bar.
- Εμπρόσθια μπάρα με 8 μπεκ ψεκασμού (μπάρα) και 2 «πάπιες» με πλάτος υδροσάρωσης έως 12 m ρυθμιζόμενης παροχής και λειτουργίας από την θέση του οδηγού.
- 1 πάπια στο πίσω μέρος με δυνατότητα κατάβρεξης σε πλάτος έως 6m.

Υδροφόρο όχημα
< ...
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap