Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Απορριμματοφόρα

Δορυφορικά απορριμματοφόρα με ανοικτή κιβωτάμαξα χωρητικότητας 2 - 2,4 m³ με υδραυλική ανατροπή από ύψος 1,4m και γωνία 90º δυνάμενη να αδειάζει απορρίμματα στη χοάνη μεγάλων απορριμματοφόρων.
Η κιβωτάμαξα τοποθετείται σε τετράτροχο όχημα Piaggio Porter που έχει μεγάλη ευελιξία κίνησης για αποκομιδή απορριμμάτων σε στενούς δρόμους, περιοχές με προβληματική ρυμοτομία, κλπ.
Διαθέτει υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό για δίτροχους κάδους από 120 έως 360

Δορυφορικά απορριμματοφόρα
< ...
Περισσότερα >>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap