Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Πλωτές προβλήτες
Pillars τροφοδοσίας
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Εξοπλισμοί Μαρινών - Pillars τροφοδοσίας

Pillars τροφοδοσίας σκαφών με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό κατάλληλα σχεδιασμένα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Διατίθενται με σύστημα απλής λειτουργίας ή και με σύστημα ελεγχόμενης λειτουργίας μέσω κερμάτων ή μαγνητικών badges.

Τα Pillars προσφέρονται επίσης να συνδεθούν με ενσύρματο ή ασύρματο ηλεκτρονικό δίκτυο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας και των καταναλώσεων από τον διαχειριστής της μαρίνας.
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap