Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Πλωτές προβλήτες
Pillars τροφοδοσίας
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Εξοπλισμοί Μαρινών - Πλωτές προβλήτες

Η εταιρία Marinas Canarias S.L. (Ισπανία) έχει αναπτύξει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή και εγκατάσταση πλωτών προβλητών σε λιμενικά έργα μεγάλης ή μικρής κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα πλωτών προβλητών με πλαίσιο από προφίλ κράματος αλουμινίου 6005Α Τ6.

Το κράμα αλουμινίου 6005 Τ6 δεν υφίσταται καμία οξείδωση ή οποιαδήποτε αλλοίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν απαιτεί καμία προστασία με βαφή και ανθίσταται στην ηλεκτρολυτική διάβρωση. Τα λοιπά μεταλλικά στοιχεία και μικρουλικά (βιδοποιία) είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, οι δε καδένες αγκύρωσης και ναυτικά κλειδιά είναι από χάλυβα με επεξεργασία γαλβανίσματος εν θερμώ.

Οι πλωτές προβλήτες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι αβύθιστες ακόμη και σε περίπτωση πρόκλησης ρωγμής λόγω ατυχήματος, δεν υφίστανται διάβρωση από το θαλάσσιο περιβάλλον και δεν απαιτούν συντήρηση. Τα χαρακτηριστικά ευστάθειας, πλευστότητας και μηχανικής αντοχής είναι υψηλού επιπέδου που τεκμηριώνονται από σχετικές μελέτες και πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους Νηογνώμονες.

Κάθε τμήμα της πλωτής προβλήτας αποτελείται από το μεταλλικό πλαίσιο μήκους 11,5m και πλάτους 2,20-2,40m περίπου, το σύστημα άντωσης (πλωτήρες), τους συνδέσμους, το σύστημα αγκύρωσης, το κατάστρωμα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό της (δέστρες, κλπ).

Όλη η διαδικασία εγκατάστασης αποτελείται από απλές τυποποιημένες διαδικασίες συναρμολόγησης και αγκύρωσης οι οποίες διαρκούν ολίγες ημέρες. Επιπλέον, το σύστημα πλωτών προβλητών είναι ευέλικτο και δύναται - αν απαιτηθεί - να λυθεί να αναμορφωθεί ή να επεκταθεί με απλές διαδικασίες.

Σκελετός αλουμινίου
< ...
Περισσότερα >>
Πλωτήρες
< ...
Περισσότερα >>
Σύνδεσμοι
< ...
Περισσότερα >>
Κατάστρωμα
< ...
Περισσότερα >>
Δέστρες
< ...
Περισσότερα >>
Σύστημα αγκύρωσης
< ...
Περισσότερα >>
2 Επόμενη>>
    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap