Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Χημικά

Η EcoSynergy προωθεί στην αγορά των Ο.Τ.Α. μια σειρά από εξειδικευμένα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες καθαριότητας για τον περιοδικό καθαρισμό των κάδων (Belcan C) και για τον καθαρισμό οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Kleenol- 2000 Extra).

    - Κεντρική
    - Προφίλ
    - Επικοινωνία
    - Sitemap

        Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap