Σάρωθρα
Βούρτσες σαρώθρων
Press containers
Καλαθοφόρα
Κάδοι απορριμμάτων
Εξοπλισμοί Μαρινών
Υπηρεσίες
Νέα
Φιλικοί σύνδεσμοι


 
Προφίλ
H EcoSynergy ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2004, στηριζόμενη στην 15ετή εμπειρία των ιδρυτικών μελών της στους τομείς της ανάπτυξης / παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και στον χώρο της εμπορίας συστημάτων / εξοπλισμών στους ανωτέρω τομείς.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας κινούνται στον χώρο των ΟΤΑ (Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), φορέων του Δημόσιου τομέα αλλά και Ιδιωτικών επιχειρήσεων, προσφέροντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία στους τομείς της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριμμάτων.

Συνεργαζόμενη με διακεκριμένους έλληνες ή αλλοδαπούς κατασκευαστές, η EcoSynergy εμπορεύεται μια πλήρη σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας.

Επίσης, η EcoSynergy αναπτύσσει μια δραστηριότητα εμπορίας συστημάτων και εξοπλισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, παραλίες, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις (συστήματα πλωτών προβλητών, συστήματα ευκολιών και τροφοδοσίας σκαφών, συστήματα αγκυροβολίας, συστήματα αντιρρύπανσης, συστήματα ασφάλειας, πυρόσβεσης και σήμανσης κλπ)

Τέλως η EcoSynergy δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ή εκπονώντας μελέτες σχετιζόμενες με θέματα καθαριότητας και ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα:

 • Μελέτες βελτιστοποίησης και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ, με στόχο την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την απόδοση στους τομείς της αποκομιδής, της ανακύκλωσης απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού
 • Μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Επίσης, η EcoSynergy αναλαμβάνει στα πλαίσια συμπράξεων με τρίτους, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου (τεχνικοοικονομικής φύσεως) σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, κοστολόγηση και οργάνωση έργων αλλά και την υποστήριξη, συντονισμό και διοίκηση της εκτέλεσης έργων στους τομείς του καθαρισμού στεγασμένων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύσης κάδων, προγραμμάτων ανακύκλωσης, κλπ.

  Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που εκτέλεσε μέχρι το έτος 2008 η EcoSynergy συγκαταλέγονται :

 • Πώληση 5 αναρροφητικών σαρώθρων οχημάτων Hako Citymaster
 • Πώληση 3 καλαθοφόρων οχημάτων με υπερκατασκευή τύπου Palfinger
 • Μετατροπή μιας σειράς παλαιών απορριμματοφόρων για λογαριασμό διαφόρων ΟΤΑ σε φορτηγά με νέας χρήσης υπερκατασκευή (ανατρεπόμενη καρότσα)
 • Πώληση 20 δεξαμενών δασοπυρόσβεσης
 • Πώληση άνω των 2000 τεμ. κάδων στις περιοχές της Αττικής, Ρόδου, Πελοποννήσου και Κρήτης.
 • Πώληση 1 βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων 10m³
 • Πώληση πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης σε διάφορα αμαξοστάσια των ΟΤΑ
 • Πώληση & εγκατάσταση πλωτών προβλητών στις Μαρίνες Γλυφάδας και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.
 • Πώληση μιας ευρείας γκάμας αναλωσίμων βουρτσών για σάρωθρα οχήματα σε διαφόρους ΟΤΑ και ιδιώτες υποστηρίζοντας ένα συνολικό στόλο πάνω από 50 μηχανημάτων.
 • Ανάπτυξη πώλησης εξειδικευμένων υγρών καθαρισμού κάδων απορριμμάτων & οχημάτων για λογαριασμό διαφόρων ΟΤΑ
 • Ανάληψη από το 2005 καθηκόντων συντονιστή έργων σε 3 ΟΤΑ για λογαριασμό συνεργαζόμενης εργολαβικής επιχείρησης στη νήσο της Ρόδου στους τομείς αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού
 • Κατάρτιση μελετών και οργάνωση εκτέλεσης έργων για λογαριασμό συνεργαζόμενης εργολαβικής επιχείρησης στην Αττική: Μηχανική οδοσάρωση Δήμου Νέας Ερυθραίας, Μεταφόρτωση & μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Γλυφάδας, Βούλας & Βουλιαγμένης.
 • Κατάρτιση μελετών και υποστηρικτικές υπηρεσίες για λογαριασμό διαφόρων εταιριών καθαρισμού : Υπηρεσίες καθαρισμού Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων κατά την μεταολυμπιακή χρήση, Υπηρεσίες καθαρισμού στον Νοσοκομειακό τομέα.
 •     - Κεντρική
      - Προφίλ
      - Επικοινωνία
      - Sitemap

          Κεντρική  |       Προφίλ  |       Επικοινωνία  |       Sitemap